Sportovní medicína

Rozsah prohlídky si můžete vybrat sami, nebo Vám s jeho výběrem poradíme při vstupní konzultaci.

Abychom Vám pomohli minimalizovat rizika spojená se sportovními aktivitami, provádíme široké spektrum sportovních prohlídek pro zájemce všech věkových i výkonnostních kategorií, včetně posudkové činnosti k závodnímu sportu nebo studiu na sportovních školách. Rozsah prohlídky si můžete vybrat sami, nebo Vám s jeho výběrem poradíme při vstupní konzultaci.

Velmi podrobně hodnotíme stav pohybového a kardiovaskulárního systému, rizika kardiovaskulárních onemocnění, u dětí správný vývoj a časné známky přetížení.

V případě, že vyšetření ukáže nějaký zdravotní problém, snažíme se jej s Vámi řešit a navrhnout další vhodná opatření tak, abyste se svému oblíbenému sportu mohli bezpečně věnovat i nadále.