Odvykání kouření

Závislost na tabáku je chronické relabující onemocnění. Až polovina uživatelů tabáku následkem této nemoci zemře. Jedná se tedy o nejvýznamnější preventabilní příčinu úmrtí. Užívání tabáku je odpovědno cca za 15 % KVO, dále za cca 20-25 % onkologických nemocí. Pacienti s CHOPN jsou z 85-90% kuřáky.

Zanechání kouření jen tak není snadné, po roce je úspěšných jen 3-5% odvykajících. S odbornou pomocí je možné úspěšnost násobně zvýšit až na 20-30% po roce od poslední cigarety. Nikdy není pozdě přestat kouřit, odvykání v každém věku přináší zdravotní benefit. 

Závislost má složku psychosociální (tj. naučené situace s cigaretou) a fyzickou (tato se typicky projevuje u více než 80 % kuřáků formou abstinenčních příznaků). 

Základem léčby je psychobehaviorální intervence, která může být doplněna farmakoterapií k potlačení abstinenčního syndromu, a tudíž k snazšímu zvládání této významné změny životního stylu.

"Nikdy není pozdě přestat kouřit, odvykání v každém věku přináší zdravotní benefit."