Rehabilitace

Používáme tyto techniky a postupy:

  • měkké techniky a mobilizace podle české školy manuální terapie (Lewit, Vacek...)
  • reflexní masáže
  • manuální lymfodrenáže
  • individuální léčebná tělesná výchova
  • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě (podle školy prof. Koláře)
  • léčebná tělesná výchova na senzomotorickém podkladě
  • škola zad
  • kineziotaping
  • komplexní vyšetření a péče o nohu, individuálně upravené vložky do běžné i sportovní obuvi

Chcete-li aktivně strávit volný čas sami, s rodinou či přáteli, můžete využít i našich služeb v Centru rekondiční medicíny Farmy Hvozd v Lužických horách.

Během vyšetření i terapie se vždy zaměřujeme i na kontrolu dechového stereotypu. Právě nevhodný způsob dýchání vede k řadě chronických obtíží, včetně větší zátěže pro pohybový, kardiovaskulární a dýchací systém. Je-li to vhodné, používáme k dechové rehabilitaci i moderní dechové trenažery a pomůcky. 

Jedině správně vedená rehabilitace a Vaše motivace ke cvičení může zabránit vzniku následných chronických obtíží (citlivá jizva, srůsty, chronické poúrazové nestability kloubů apod.). 

V případě zájmu Vám fyzioterapeut doporučí konzultaci s tělovýchovným lékařem, protože je prokázáno a odbornými pracemi doloženo, že u mnoha nemocí je pohybová terapie účinným lékem, zlepšujícím pacientovu prognózu a hlavně kvalitu života. Správně nastavená pohybová terapie motivovaného pacienta je vhodnou možností, jak řešit chronickou únavu, může být cestou k celkové pohodě, zdravému sebevědomí a "zdravému stárnutí".

"Pohybová terapie je zásadní pro zotavení se z mnoha akutních stavů, jako podpůrná léčba řady chronických problémů a je nedílnou součástí prevence vzniku nemocí a úrazů." 

Poskytujeme efektivní prevenci a léčbu onemocnění pohybového aparátu dospělých. Na podkladě podrobné anamnézy a důkladného kineziologického vyšetření Vám navrhneme a společně s Vámi zrealizujeme individuální preventivní či léčebný plán. Používáme pestrou škálu metod a postupů s využitím vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Zabýváme se prevencí vadného držení těla. Správné držení těla a dokonalé vedení pohybu při běžných denních činnostech a sportu snižuje rozvoj svalových dysbalancí, což je významnou prevencí řady úrazů a bolestivých stavů. 

Podle osvědčené "české školy zad" Vás také naučíme, jak správně sedět, stát, zvedat těžká břemena a jak si upravit pracovní prostředí tak, aby Vaše páteř byla co nejméně zatížená a nebolela.

Pomůžeme Vám s řešením akutních i chronických bolestivých stavů pohybového aparátu, zajistíme poúrazovou a pooperační rehabilitaci, včetně důkladné péče o jizvu. Mimořádně pečlivě se staráme o onkologické pacienty po operaci, ozařování či s lymfedémem.