Kardiologie

EKG vyšetření.

Echokardiografie

(ultrazvuk srdce)

Holter EKG

24 hodinové monitorování EKG

Holter TK

(24 hodinové monitorování krevního tlaku)

Bicyklová ergometrie

(zátěžové EKG vyšetření)

Ultrazvukové vyšetření cév

(krčních, periferních a žil dolních končetin)

 Spiroergometrické vyšetření

Komplexní kardiologická péče pro nemocné se srdečním onemocněním

 • ischemická choroba srdeční
 • angina pectoris
 • infarkt myokardu
 • onemocnění srdečních chlopní
 • hypertenze
 • poruchy srdečního rytmu
 • srdeční selhání 
 • aortokoronární bypass

Preventivní kardiologická péče

 • stanovení a ovlivnění rizika kardiovaskulárních příhod
 • zdravá výživa
 • pohybová aktivita
 • sportovní medicína (specialista k dispozici od druhé poloviny 2020)

Následná péče po katetrizačních a kardiochirurgických výkonech

 • koronární angiografie
 • koronární intervence včetně implantace koronárních stentů
 • konzultace výsledků vyšetření provedených v jiných zdravotnických zařízeních