Ceník sportovních prohlídek


Základní prohlídka pro děti a zájemce do 35 let

Obsahuje podrobnou anamnézu s rozborem sportovní činnosti, fyzikální vyšetření včetně podrobného kineziologického vyšetření, základní antropometrie, EKG.

Při opakovaných kontrolách sledujeme růst a vývoj Vašich dětí.

Cena 1700 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let

Kromě základní prohlídky zahrnuje ergometrii - zátěžový test na rotopedu. Během zátěžového vyšetření monitorujeme EKG a další fyziologické parametry- krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem, určíme maximální dosaženou tepovou frekvenci.

Cena 2500 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce mladší 35 let se zhodnocením reakce organismu na silovou zátěž

Kompletní základní prohlídka je doplněna o zátěžové vyšetření s modelací dynamické i statické zátěže. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). Během obou typů zátěže monitorujeme EKG, krevní tlak, saturaci hemoglobinu kyslíkem a další parametry. Vyšetření je vhodné zejména pro silové sporty.

Cena 2800 Kč

Základní prohlídka pro zájemce starší 35 let

Provedeme základní prohlídku zaměřenou na zhodnocení celkového rizika kardiovaskulárních nemocí, rozebereme cíle Vašich pohybových aktivit a doporučíme případná další vyšetření a typ zátěžového testu. Prohlídka zahrnuje laboratorní vyšetření.

Cena od 2000 Kč

Zátěžové vyšetření pro zájemce starší 35 let

Provedeme základní prohlídku a zátěžový test s monitorací EKG, krevního tlaku, saturace hemoglobinu kyslíkem, určíme akceleraci tepové frekvence a její maximální hodnotu. Dynamická zátěž probíhá na rotopedu, k modelaci silové činnosti používáme ruční dynamometr (handgrip). U rizikových klientů jej doporučujeme jako první zátěžové vyšetření, protože je velmi bezpečný a umožňuje záznam nejkvalitnější zátěžové křivky EKG.

Cena od 2800 Kč

Spiroergometrie (60 min)

Opět zahrnuje základní prohlídku, po které následuje spiroergometrie, která je v současnosti nejucelenější metodou ke zhodnocení funkce transportního systému (kardiovaskulární, dýchací, oběhový systém) a metabolismu v zátěži. Mimo jiné umožnuje objektivně určit Vaše maximální zátěžové hodnoty tělesných funkcí. Používáme nejmodernější přístroje, které pravidelně kalibrujeme a kvalitu jejich měření stále hodnotíme i v průběhu každého vyšetření.

Cena 3500 Kč

Spirometrie

Spirometrie je základním vyšetřením ke zhodnocení mechaniky dýchání, určený zejména k měření plicních objemů, kapacit a průchodnosti dýchacích cest. Provádíme jak klidovou screeningovou spirometrii, tak spirometrii před a po zátěžovém testu, což umožnuje objasnit příčinu dušnosti při cvičení.

Cena spirometrie 500 Kč

Cena spirometrie před a po zátěži 800 Kč

Sportovní prohlídka pro motoristické sporty

Tato prohlídka zahrnuje komplexní klidové vyšetření, zátěžový test s dynamickou i statickou zátěží, základní neurologické, oční, ORL vyšetření a orientační vyšetření moči. U žadatelů o mezinárodní licenci pro disciplínu Cross Country rallye je nutné echokardiografické vyšetření srdce. K tomuto vyšetření požadujeme výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře a event. výsledky vyšetření od specialistů.

Cena od 3000 Kč s echokardiografickým vyšetřením 5500 Kč

Ultrazvukové vyšetření srdce dospělých klientů kardiologem

Cena 2500 Kč

Upozornění: podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ( č. 391/2013 Sb.) je nezbytnou součástí lékařské prohlídky zátěžové vyšetření u vrcholových sportovců a výkonnostních sportovců vykonávající zdravotně náročnou disciplínu (sporty viz příloha 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.), dále je nutné u vrcholových sportovců a sportovců výkonnostných vykonávajících rizikový sport přinést výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře, případně závěry předchozích odborných vyšetření a sportovních prohlídek.

Nabídka dalších služeb

Vyšetření tělesného složení včetně konzultace

Abychom co nejpřesněji stanovili složení Vašeho těla, tedy poměr tukové a tukuprosté tělesné hmoty (svaly, kosti, voda), používáme kombinaci vyšetření analyzátorem tělesného složení, kaliperace kožních řas a výpočtu procenta tukové tkáně z naměřených obvodových rozměrů částí Vašeho těla (z obvodu paže, předloktí, břicha). V případě zájmu zajistíme konzultaci s nutričním specialistou.

Cena 1200 Kč

Komplexní podiatrické vyšetření (vyšetření nohou)

Vzhledem k tomu, že se problematika nohy může projevit ve kterékoliv etáži hybného systému, zahrnuje vyšetření celkovou kontrolu pohybového systému, vyšetření chůze, cílené vyšetření nohy a vyšetření na podoskopu. Součástí je ošetření základních diagnostikovaných problémů nohy (mobilizace, manipulace, zácvik základních cviků...), doporučení vhodného obouvání a případně zhotovení individuálních vložek do různých typů obuvi.

Cena 1300 Kč, cena individuálních vložek do bot závisí na typu a způsobu úpravy stélky 1150 - 2550Kč.