MUDr. Sylvie Richterová

Vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Složila atestaci v oborech Všeobecné praktické lékařství a Tělovýchovné lékařství. 

Nyní pracuje na oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Motol. 

Zabývá se problematikou pohybové aktivity zdravých, handicapovaných i nemocných lidí různých věkových kategorií. Je spoluzakladatelka Rekondičního centra Farma Hvozd.